De BIZ vernieuwd en verjongd!

Het bestuur van de Brabants – Zeeuwse sociëteit voor Internationaal Zakendoen (de BIZ) heeft het genoegen Ties Coolen als de nieuwe voorzitter van de BIZ voor te stellen. Ties Coolen volgt mr. Harrie Boogers op, die gedurende 12 jaar het voorzitterschap op zich had genomen. Om naast het lidmaatschap van de BIZ betrokken te blijven bij activiteiten rondom de BIZ is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei jl. mr. Harrie Boogers benoemd tot ambassadeur van de BIZ. Dit betekent dat de BIZ naast Jan Melis van Melis Gieterijen uit Tilburg over twee ambassadeurs beschikt.

Ties Coolen (29) is actief als directeur van Coolen Trading China Co., Ltd & Coolen Trading B.V. en is sinds 2008 lid van de BIZ. Coolen Trading houdt zich bezig met in- en verkoop van een breed scala van producten uit China. Eén van de belangrijkste taken van de voorzitter van de BIZ is het verder uitbreiden en realiseren van het BIZ-beleid en het bevorderen en vergemakkelijken van het internationaal zaken doen door het Brabants-Zeeuwse bedrijfsleven. Ties Coolen kan daarbij rekenen op de steun van Eduard Thijssen die per 1 juli jl. naast zijn voorzitterschap bij de Programma Commissie is benoemd tot vice-voorzitter.

In dit kader kondigt de BIZ nog een benoeming aan: per 1 juli gaat Ad Coppoolse de vereniging versterken als bestuurslid. Ad Coppoolse brengt als Commercial Manager van Kloosterboer Groep te Vlissingen uitgebreide expertise- en netwerkkennis binnen uit de provincie Zeeland. De logistieke dienstverlening van Kloosterboer Vlissingen is veelzijdig en bestaat o.a. uit het in-, op- en uitslaan van geconditioneerde voedingsmiddelen die vanuit de hele wereld naar Vlissingen worden verscheept. Tevens is na 12 jaar penningmeesterschap afscheid genomen van Theo van Dommelen. Francis Roeffen van Best Barrel Trading B.V. volgt hem op als nieuwe Penningmeester. Francis Roeffen is met name actief in China, Vietnam en India. De activiteiten zijn thans het produceren en laten produceren van biervaten en aanverwante producten.

Per 1 juli 2010 ziet het bestuur van de BIZ er als volgt uit:

Ties Coolen, Coolen Trading China Co., Ltd & Coolen Trading B.V. Voorzitter
Eduard Thijssen, Bolsius Nederland B.V. Vice-voorzitter en Voorzitter Programma Commissie
Ton Albers, Emeds Advies Secretaris
Francis Roeffen, Best Barrel Trading B.V. Penningmeester
André Krol, Nedpol Consulting & Trading Co-Op u.a. Voorzitter Commissie Relatiebeheer
Ad Coppoolse, Kloosterboer Groep Bestuurslid

Over de BIZ

De Brabants-Zeeuwse sociëteit voor Internationaal Zakendoen is een zakelijke vereniging. De BIZ organiseert activiteiten gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring en op contacten tussen internationaal opererende Brabants-Zeeuwse bedrijven.

Het BIZ netwerk

Via het BIZ-lidmaatschap krijgt u toegang tot een netwerk van Brabants-Zeeuwse bedrijven die samen beschikken over een grote internationale ervaring en een even groot internationaal netwerk. Zowel importerende als exporterende ondernemingen zijn bij de BIZ aangesloten. Alle BIZ-leden hebben zich bereid verklaard collega BIZ-leden, waar mogelijk, aan persoonlijk gevraagde informatie te helpen. De eerst volgende BIZ-bijeenkomst is gepland op donderdag 16 september a.s. en heeft als thema “Internationaal zakendoen in de praktijk”. Voor nadere informatie over het programma en andere bijeenkomsten in 2010 verwijzen wij u naar de website www.debiz.nl. Mocht u, vooruitlopend op een lidmaatschap, als niet-lid deel willen nemen aan een bijeenkomst dan kunt u hierover contact opnemen met mevrouw M. van Veghel 073-6274114.
Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Veghel van de BIZ/secretariaat. Telefoon: 073-6274114, e-mail: info@debiz.nl. Kijk

voor algemene informatie op www.debiz.nl.