Wat betekent het CBAM voor importeurs met leveranciers in China

Met de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering en de noodzaak om wereldwijd CO2-emissies te verminderen, heeft de Europese Unie (EU) het CBAM voorgesteld als middel om haar klimaatdoelstellingen te bereiken en tegelijkertijd eerlijke concurrentie te waarborgen. In dit artikel meer informatie over wat dit betekent voor Westerse importeurs leveranciers in China.

Wat is het CBAM?

Het CBAM staat voor ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’ en is gericht op het internaliseren van koolstofemissies in de prijs van geïmporteerde goederen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor Europese producenten en importeurs, maar ook voor Westerse bedrijven met leveranciers in landen zoals China.

China is een belangrijke leverancier van verschillende goederen voor de EU-markt, en veel Westerse bedrijven vertrouwen op Chinese productieketens voor hun aanvoer. Het CBAM kan voor importeurs met leveranciers in China consequenties hebben.

Met de invoering van het CBAM zouden importeurs geconfronteerd kunnen worden met verhoogde invoerkosten. Dit als gevolg van de CO2-heffingen die worden toegepast op geïmporteerde goederen uit sectoren met een hoog risico op koolstoflekkage.

Het is mogelijk dat sommige importeurs hierdoor hun inkoopstrategie moeten veranderen en bijvoorbeeld andere leveranciers moeten zoeken, die beter zijn voor het milieu of minder CO2 uitstoten. Dit kan uiteindelijk leiden tot een herstructurering van de wereldwijde toeleveringsketens en mogelijk tot verschuivingen in de handelspatronen tussen de EU en China.

Bovendien kan het CBAM de druk op China verhogen om haar eigen klimaatbeleid te versterken en CO2-uitstoot te verminderen om te voldoen aan de EU-normen en concurrentievoordelen te behouden op de Europese markt.

Impact van het CBAM voor importeurs

Het CBAM zou van toepassing zijn op bepaalde sectoren met een hoog risico op koolstoflekkage, zoals de staal-, cement- en chemische industrieën. Importeurs, waaronder Westerse bedrijven, zouden een CO2-heffing moeten betalen op de invoer van producten uit deze sectoren. Deze kosten zijn gebaseerd op de hoeveelheid CO2 die naar schatting is uitgestoten tijdens de productie van die goederen.

Westerse importeurs zouden hun toeleveringsketen kunnen uitbreiden door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar fabrikanten met een duurzaam CO2 beleid. Coolen China kan helpen risico’s te beperken en afhankelijkheid van één leverancier te verminderen.

Meer weten?

Meer weten over het CBAM en hoe dit jouw importbedrijf kan beïnvloeden? Neem dan gerust contact met ons op.