Poorly made in China, waar gaat het mis?

Weleens gehoord van t-shirts die je na één keer wassen kunt weggooien of laptoptasjes waarvan de handvaten het begeven op het moment dat er een laptop in wordt vervoerd? De overeenkomst tussen de twee producten is, dat beiden als goed idee in Europa op de ontwerptafel lagen, maar in China als waardeloze artikelen van de band kwamen rollen. Ergens tussen begin- en eindpunt is het flink mis gegaan. Hoe kun je zo’n productie-nachtmerrie als China-importeur voorkomen? En hoe ontstaat een kink in de kabel wanneer je met Chinezen samenwerkt?

Overdracht wordt misser

Het proces van produceren in China is als een spelletje doorfluisteren. Aan het begin van de keten wordt een zin doorgegeven die aan het einde van de rit verworden is tot een totaal andere tekst. Dit geldt ook voor een productieproces in Azië: het risico op fouten is het grootst tijdens overdrachtmomenten. En die momenten zijn er veel. Dat tussenpersonen veranderen en productieafdelingen verschuiven, is vaker regel dan uitzondering. Maar ook tijdens het laden en verschepen van de goederen kan het product letterlijk flink beschadigen door miscommunicatie.

Personeel komt en gaat

Goedkope arbeid in Azië, men is er lyrisch over. Waarschijnlijk een belangrijke reden voor veel Westerse bedrijven om producten te ‘outsourcen’ naar China. Toch zijn er problemen op dit gebied die niet zo zichtbaar zijn, maar waar wel rekening mee moet worden gehouden. Het gemiddeld personeelsverloop in Chinese fabrieken is maar liefst 23,8% per jaar. Bij het aanstellen van nieuwe fabrieksmedewerkers, zullen aanvankelijk eerder defecten ontstaan. Vaak weet een nieuwe werknemer niet wat hij precies maakt en voert blindelings opdrachten uit. Gaandeweg is er een leercurve waarin het productieproces steeds efficiënter verloopt en de kwaliteit van het werk toeneemt. Zoals in elke sector maken beginnende medewerkers eerder fouten dan ervaren krachten. In China staat er alleen vaker een beginneling aan de band dan ons lief is. Kwalitietscontrole is dus van groot belang.

Concessies

Er zijn veel mogelijke scenario’s, waarin een onwenselijk product kan ontstaan. Niet alleen ‘per ongeluk’ wanneer overdrachtmomenten zich opstapelen of het personeel steken laat vallen, Soms wordt bewust afgeweken van de afspraken. Dit gebeurt vooral aan het einde van de productie of bij een tweede bestelling. Oorzaken kunnen met tijdsdruk en financiële beweegredenen te maken hebben. Fabrieken proberen geld te besparen door voor minder kostbare materialen te kiezen, door goedkoper (minder goed opgeleid) personeel in te zetten of door de productie te “overhaasten”.

Goede relatie garandeert niets

Vaak gaan er heel wat diners en kopjes thee aan vooraf, voordat de overeenkomst met een fabriek op papier staat. Echter, hoe sluitend zijn deze overeenkomsten nou echt? Wat gebeurt er als je niet ontvangt wat je hebt besteld? De relaties met de fabriek wil je niet laten verzuren, en terecht. Onze ervaring leert alleen wel dat, op goede voet staan met contactpersonen, geen garantie is voor de kwaliteit van toekomstige zendingen.

Is kwaliteitscontrole nodig? Deze afweging maakt iedere importeur zelf. Maar de risico’s die met  importeren uit China gepaard gaan, zullen doorslaggevend moeten zijn. Denk alleen al aan de transportkosten die zijn verbonden aan het importeren van goederen uit China. Bij een zending, die in Europa wordt afgekeurd, is terug sturen vaak geen optie. Daarbij lost dit ook eigenlijk niets op want aan afnemers moet geleverd blijven worden volgens afspraak (afbreukrisico). Maar is het enige alternatief: zelf naar China gaan om rondes langs de fabrieken te maken? Zonder de taal goed te spreken, is het zelfs dàn lastig om precies op te hoogte te zijn van wat er gaande is. Een verspilling van kostbare tijd. Het beste advies: geef kwaliteitscontrole in China uit handen.

Gelukkig zijn er in de Chinese markt specialisten te vinden die professioneel een kwaliteitscontrole kunnen verzorgen. Want zeg nou zelf, laptoptasjes waar geen laptop in kan worden vervoerd… daar is in Nederland nog geen markt voor.

www.china2025.nl