blog over CE-markering: China Export of Conformité Européenne?

CE-markering: China Export of Conformité Européenne?

Onlangs werden we benaderd door Marc Groothuijse van de KVK met een aantal vragen over de betrouwbaarheid van de CE-markering. In de praktijk blijkt namelijk dat niet alleen klanten, maar ook veel bedrijven en importeurs de echtheid van sommige CE-markeringen in twijfel trekken. 

Marc Groothuijse is adviseur Ondernemersondersteuning bij de Kamer van Koophandel. Hij wordt regelmatig door klanten benaderd met relevante vragen over dit onderwerp. Steeds meer China-ondernemers vragen zich bijvoorbeeld af; 

“Hoe kunnen ondernemers de echtheid van een CE-markering controleren? En zijn er bepaalde instituten in China, die deze markeringen uitgeven?”.

Aangezien de Chinese zakencultuur vaak net even anders in elkaar steekt, zoals wij dat in Europa gewend zijn, blijven dit soort vragen vaak onbeantwoord. Het logische gevolg hiervan is dat veel ondernemers in Nederland blijven twijfelen de echtheid van CE-markering. 

Voor Coolen China vormt dit een mooie invalshoek om bovenstaande vragen in een informatief artikel te beantwoorden. 

Wat zijn CE-markeringen?

De CE-markering is tegenwoordig op allerlei importproducten te vinden. De afkorting ‘CE’ komt van de Franse uitdrukking Conformité Européenne en betekent ook wel; in overeenstemming met de Europese regelgeving.  

Conformité Européenne

De markering wordt aangebracht voordat goederen op de Europese markt verkocht mogen worden. Hiermee vormt het CE-logo een verplichte conformiteitsmarkering en geeft aan dat het desbetreffende product voldoet aan de hiervoor geldende EU-richtlijnen.

Officiële verklaring producent

De CE-markering is verplicht voor producten die worden verkocht in de Europese Economische Ruimte (EER). De CE-markering vertaalt zich niet alleen in een verplichte conformiteitsmarkering, maar dient ook als een officiële verklaring van de producent. 

Het draait hierbij dus om de fabriek, waar het desbetreffende product vanaf komt. In de verklaring staat vermeldt dat de goederen voldoen aan de erkende Europese prestatie- en veiligheidsnormen. De Europese wetgeving heeft namelijk als overkoepeld doel; alle consumenten te beschermen tegen onveilige producten op de markt. 

De EU-richtlijnen hebben betrekking tot zaken als; gezondheid, veiligheid en milieubescherming. Ze waarborgen in feiten dat de producten geen levens of eigendommen in gevaar kunnen brengen en geschikt zijn voor het uiteindelijke doel. 

CE-markering & “China Export”

De CE-markering zorgt regelmatig voor verwarring. Zo staat de afkorting ‘CE’ bijvoorbeeld ook voor “China Export” en wordt op sommige producten geïmporteerd uit China aangebracht. 

In vergelijk met de officiële CE-markering heeft het China Export logo een haast identiek ontwerp. Dit werkt zowel misleidend als verwarrend. Veel Westerse bedrijven en importeurs gaan er namelijk vanuit, dat het desbetreffende product voorzien is van een officiële CE-markering en dus ook veilig is om te gebruiken. 

Het CE-logo van “China Export” is echter géén officieel Europees merkteken en wordt als ‘nep’ bestempeld. Desondanks zijn er genoeg leveranciers in China die hun producten van het niet-erkende logo voorzien en ze vervolgens gewoon op de markt brengen. 

De meeste producten met het “China Export” logo beschikken niet over de gewenste kwaliteit, of kunnen gebruikers in gevaar brengen. Deze producten zijn niet gecertificeerd volgens de officiële richtlijnen en mogen dus ook niet op de Europese markt verkocht worden. Ze zijn doorgaans geen enkele vorm van risicobeoordeling, veiligheidsevaluatie of testen ondergaan. 

Echtheid van CE-markeringen controleren

De CE-markering wordt door een erkend instituut in China uitgegeven. Het document zorgt ervoor dat de goederen met een aangebrachte CE-markering altijd certificeerbaar zijn. Vaak staat er naast de officiële markering ook een ID-nummer op het product. 

Deze code vertegenwoordigt het instituut die de certificering van het product heeft uitgegeven. Een Westerse importeur dient zelf het officiële certificaat bij de leverancier op te vragen, zodat deze vervolgens bij het instituut op echtheid gecontroleerd kan worden. 

Om de echtheid te verifiëren kunnen importeurs zelf navraag doen bij het erkende instituut, die de CE-markering heeft toegewezen. Een andere optie is het inschakelen van een externe partij die namens de importeur navraag doet bij het desbetreffende instituut.

Verschil tussen beide CE-markeringen

Sommige leveranciers proberen na goedkeuring van de technische documentatie zo veel mogelijk kosten te besparen. Wat aan de andere kant ten koste gaat van de veiligheid of levensduur van het specifieke product.

Het verschil tussen beide markeringen is soms moeilijk te onderscheiden. Ondanks dat het “China Export” logo behoorlijk op het officiële logo lijkt, zijn de verhoudingen niet hetzelfde. 

Conformité Européenne

In bovenstaand voorbeeld zijn de letters identiek gevormd, maar de afstand tussen beide letters is anders. Dit is dus precies wat de twee markeringen van elkaar onderscheidt. Bij de officiële CE-markering begint de letter ‘E’ duidelijk op het cirkelvormige profiel van de letter C.

Juridische gevolgen

Goederen die binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht, zijn streng gereguleerd en over het algemeen veilig in gebruik. Als een importeur vermoedt dat de CE-markering van een bepaald product nep is, of zich zorgen maakt over de veiligheid van het product, dan luidt het advies om direct contact met het erkend instituut in China op te nemen. 

Via deze weg kunnen er namelijk passende maatregelen worden genomen. Bovendien draagt de Europese Commissie samen met de nationale autoriteiten de verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle goederen die binnen Europa verkocht worden, de officiële CE-markering dragen. 

Er bestaan diverse maatregelen, procedures en sancties om het vervalsen van CE-markeringen tegen te gaan. Deze zijn gebaseerd op de respectieve nationale, administratieve en strafrechtelijke wetgeving. Voldoet een bepaald product niet aan de gestelde normen, dan riskeert de fabrikant een flinke geldboete en soms zelfs een gevangenisstraf. 

De juridische gevolgen hangen overigens wel af van de ernst van het misdrijf. Zo is het bijvoorbeeld ook gebruikelijk dat de fabrikant opnieuw controleert of het product voldoet aan de toepasselijke wetgeving, voordat het direct van de EU-markt moet worden gehaald.

Hulp nodig?

Tegenwoordig bestaan er ook genoeg andere mogelijkheden om de betrouwbaarheid van een CE-markering te controleren. Dit is grotendeels afhankelijk van het type product, de inkoopwaarde en de continuïteit van bestellingen.

Coolen China kan Westerse bedrijven en ondernemers hierbij helpen. Als uw zakenpartner bekleden wij een ondersteunende en begeleidende rol in het gehele inkoopproces. Ook bieden wij hulp en ondersteuning om bijvoorbeeld uw bestaande inkoopprocessen te optimaliseren. 

Dit geldt voor zowel starters als multinationals die producten importeren uit landen zoals China, Vietnam en India. Heeft u verder nog vragen over eventuele mogelijkheden voor uw bedrijf? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.