Business kent geen grenzen – de BIZ & CBA

Zakendoen: WTC Businessclub 

Origineel artikel: Business kent geen grenzen – 18 januari 2014 deOndernemer

Business kent geen landsgrenzen. De moderne ondernemer zoekt ook in het buitenland naar mogelijkheden om zijn product af te zetten. Bij internationale businessclubs vinden ze elkaar in hun zoektocht op extra afzetgebied en om van elkaar te leren. Onze regio kent de China Business Association Zuidwest Nederland(CBA) en de Brabants-Zeeuwse Sociëteit voor Internationaal Zakendoen (BIZ). In de loop van dit jaar komt daar in Breda de WTC Business Club bij.

BREDA – Zie daar met één concreet voorbeeld het effect van een goede handelsmissie. De reis die de CBA in september naar China organiseerde, leverde veel van de deelnemers serieuze opdrachten op. Voorzitter Jack Zagers somt op: “Drie ingenieursbureaus haalden een grote opdracht binnen, een logistiek bedrijf bezocht acht potentiële klanten en doet inmiddels zaken met drie ervan, een ziekenhuis uit de regio gaat er kostenefficiënt zijn verband en pleisters nkopen. Allemaal voortgekomen uit één reis van anderhalve week. En we voerden daarnaast ook nog vruchtbare gesprekken met Chinese bedrijven die zich hier willen vestigen.”

Rijdende trein

De wereld is één markt. Werd dertig jaar geleden de Brabantse Export Sociëteit opgericht omdat een enkeling het erop waagde met zijn producten de Duitse of Poolse grens over te steken, tegenwoordig is de globalisering definitief. Businessclubs maken het voor ondernemers makkelijker om de stap te zetten, zegt directeur Boudie Hoogedeure van BrIM Breda, de  instantie die zich namens de gemeente bezighoudt met acquisitie, promotie en relatiebeheer.

Wat is er makkelijker dan aanhaken bij een rijdende trein en onderdeel uit te maken van internationale netwerken? Daar vind je elkaar tenslotte.” Vooruitlopend op de komst van een World Trade Center in Breda, staat voor de tweede helft van 2014 de oprichting van de WTC Business Club gepland. Afgelopen week tekenden het CBA en de BIZ met elkaar al een samenwerkingsovereenkomst, zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis en contacten. De kans dat ze straks onderdeel uitmaken van de WTC Business Club is groot, zegt voorzitter Ties Coolen van de BIZ. “Je moet niet te veel van zulke verenigingen hebben, bovendien is het onnodig om steeds opnieuw het wiel uit te moeten vinden.” Zagers kan zich voorstellen dat onder de naam van het WTC deuren voor alle ondernemers nog makkelijker openen. “Met die naam hoef je jezelf niet meer voor te stellen. In China of Brazilië krijg je niet uitgelegd dat je hier zaken kunt doen met de provincie, gemeenten, het waterschap, BrIM, REWIN, de BOM, de BIZ en het CBA. Onder de vlag van het WTC kunnen we als regio met één gezicht naar buiten  reden.”

Interessant voor ieder

Daarbij is het de bedoeling dat overheden en onderwijsinstellingen ook nadrukkelijk onderdeel  itmaken van de businessclub. Zagers: “Zo krijg je één sterk lichaam waarin iedereen zich herkent. Dat is in het belang van de ondernemer, maar ook in het belang van de hele regionale professionele economie. Ik kan me een handelsmissie herinneren waaruit een bedrijf uit Raamsdonksveer een prachtige opdracht haalde. De invloed die een meegereisde burgemeester daarop  had, was enorm. Hij maakte indruk, overheidsvertegenwoordigers  openen vaak deuren. Andersom hebben overheden ons ook hard nodig. Door onze contacten raakt deze regio ook in andere delen van de wereld bekend. Dat levert bedrijven op die zich hier vestigen. Zo is het voor alle partijen interessant.”

Onderzoek door Avans heeft uitgewezen dat het draagvlak voor een WTC Business Club groot is, zegt Hoogedeure. “Het internationaal investeringsklimaat heeft in Breda al een Expat Center en een internationale school opgeleverd. Bedrijven juichen het toe als daar een WTC Business Club bijkomt. Een samenwerking met de bestaande clubs ligt dan voor de hand, de manier waarop moeten we nog precies bekijken. De nieuwe club moet niet meer van hetzelfde zijn. Uiteindelijk zal het de paraplu zijn waar alle andere initiatieven onder vallen.”

Onderschatte mogelijkheden

Coolen weet wel waar vooral behoefte aan is. “Naast de handelsmissies zijn dat inhoudelijke themabijeenkomsten, waarbij bijvoorbeeld een land centraal staat. Ondernemers willen van elkaar praktijkervaringen horen, zodat ze er iets van kunnen opsteken. Denk aan exportkanalen of transportmogelijkheden binnen een land. Voor veel sectoren zijn de internationale mogelijkheden enorm. Ondernemers die niet over de grens actief zijn, onderschatten de  ogelijkheden vaak. Als ze een keer een bijeenkomst bezoeken, kijken ze vaak al heel anders tegen de kansen aan. En als je dan gebruik maakt van elkaars contacten en ervaringen, hoef je niet vanaf het nulpunt te beginnen.”

Bron: deOndernemer / BN DeStem – 18 januari 2014

Tekst: Orkun Akinci

Foto: Willem Paterik

Foto: Vlnr. Ties Coolen, Boudie Hoogedeure en Jack Zagers