100% transparencyChina specialists

100% transparency
China specialists

Procurement supportPersonal assistance

Procurement support
Personal assistance

Want to optimise your procurement process?  We can represent you in China!

Want to optimise your procurement process?
We can represent you in China!

China market expertisePoint of contact in the Netherlands

China market expertise
Point of contact in the Netherlands

Coolen ChinaYour China expert

Coolen China
Your China expert

Welkom op de site van Coolen China

Coolen China is een organisatie bestaande uit C.T. China Co.,Ltd & Coolen China B.V. dat ondersteunende en begeleidende diensten biedt op het gebied van inkoop uit China.

Coolen China is al ruim 15 jaar bekend met valkuilen en kansen van het zaken doen in China. Door gebruik te maken van onze kennis en deskundigheid worden uw risico’s geminimaliseerd en uw kansen optimaal benut. Door onze unieke transparante aanpak wordt het voor u mogelijk succesvol in te kopen in China.

Coolen China is specialist voor bedrijven die willen inkopen uit China of die het inkoopproces willen uitbesteden of herzien. Er zijn steeds meer aantrekkelijke mogelijkheden in China om productie uit te besteden. Hierin zijn wij professionals in het adviseren en begeleiden van uw inkoop / uitbesteding.

Coolen China verzorgt de aankoop van producten in opdracht van opdrachtgevers, dit als importeur of ondersteunende partner als de opdrachtgever zelf wenst te importeren.

Coolen China is expert in China m.b.t. inkoop- en uitbesteding. Dit doen wij voor grote bedrijven en juist ook voor midden- en kleinbedrijven. Wij kunnen u China-inkoop doeltreffend van start laten gaan en bent u al actief in China, dan helpen wij u graag uw inkoop verder te optimaliseren en waar nodig zorgen weg te nemen.

Mogelijkheden in China

De opkomst van China als wereldspeler op economisch gebied is ondertussen achterhaald en door het openstellen van de Chinese markt voor buitenlandse ondernemers zijn enorme kansen geboden. Vele succesverhalen zijn inmiddels bekend.

Echter, ondernemen in China blijft complex. Om het zaken doen tot een succes te maken is bekendheid met de Chinese cultuur, het hebben van een betrouwbaar netwerk en kennis van de  manier van zaken doen een vereiste. Deze feitelijkheden worden door Coolen China niet onderschat.

Coolen China is bekend met de valkuilen en de kansen van het zaken doen in China. Door gebruik te maken van onze kennis en deskundigheid worden uw risico’s geminimaliseerd en uw kansen optimaal benut. Zo wordt het voor u mogelijk succesvol (te blijven) inkopen in China.

Welcome to the Coolen China homepage

Coolen China comprises C.T. China Co.Ltd and Coolen China B.V. We provide assistance, accompanying and support services for procurement processes in the Chinese market.

Coolen China has over 15 years of experience in the opportunities and pitfalls of doing business in China. By leveraging our knowledge and expertise, you can minimise your risk and use your opportunities to their maximum. Our unique and transparent approach ensures the success of your procurement activities in the Chinese market.

Coolen China provides specialist services for companies wishing to buy goods in China or wanting to outsource or revise their procurement process. China offers an increasing number of attractive possibilities for outsourcing production processes. As professionals in this area, we can provide you with advice and coaching on your procurement/outsourcing activities.

Coolen China can handle the purchase process on behalf of its clients as an importer. If you prefer to take care of the import process yourself, we can act as your support partner.

Coolen China is an expert in procurement and outsourcing in the Chinese market. We advise and assist large enterprises as effectively as small and medium-sized businesses. We can ensure a successful set-up of your procurement process in China. If you are already active in the Chinese market, we would be glad to optimise your procurement process further and relieve you of taskswhere necessary.

Opportunities in China

The advent of China as a global player in the economic arena is a given by now. The Chinese market has presented huge business opportunities since being opened up to foreign entrepreneurs — the success stories abound.

Butdoing business in China remains a complex enterprise. Insight into the local culture, access to a reliable network and knowledge of the Chinese way of doing business are crucial success criteria. We certainly do not underestimate these factors.

Coolen China is familiar with all the opportunities and pitfalls involved in doing business in China. By leveraging our knowledge and expertise, you can minimise your risk and use your opportunities to their maximum. Our unique and transparent approach ensures the success of your procurement activities in the Chinese market.Follow us and stay informed